33.67
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
11 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Lê Minh Quốc (456 bài)
- Nguyễn Anh Nông (277 bài)
- Giáng Vân (93 bài)
- Thanh Nguyên (47 bài)
- Nguyễn Minh Quang (192 bài)
Tạo ngày 18/11/2014 06:31 bởi tôn tiền tử
Nguyễn Ngọc Phú sinh năm 1959 tại làng biển Kim Đôi - Hà Tĩnh, tốt nghiệp ngành kỹ sư xe máy Học viện Kỹ thuật quân sự và Trường Viết văn Nguyễn Du khoá 5, nguyên tổng biên tập Tạp chí Hồng Lĩnh thuộc Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hà Tĩnh, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Ông đã in 4 tập thơ và trường ca, 1 tập văn xuôi, 1 tập thơ chọn - lời bình.

Giải thưởng văn học:
- Gải thưởng cuộc thi thơ tuần báo Văn nghệ năm 1995
- Giải thưởng Uỷ ban toàn quốc các Hội VHNT Việt Nam năm 1998
- Giải thưởng văn học thiếu nhi của Hội Nhà văn Việt Nam và Quỹ nhi đồng LHQ UNICEF năm 2002
- Giải nhất cuộc thi Thơ ca và nguồn cội năm 2007
- Giải nhì cuộc thi thơ Đây biển Việt Nam năm 2011
- Giải A Giải thưởng Văn học Nguyễn Du năm 2005 và 2010