Nào bắt đầu rán bánh
Mỡ phồng căng đáy nồi
Bánh đựng bằng gì nhỉ
Đĩa đây rồi bạn ơi!

Gắp bánh bằng đũa nhé
Thêm xúc xích ăn kèm
Cá cứ kêu: Chép! Chép!
Khô dầu là cháy nhem

Hoá ra chiếc xe đạp
Bỗng biến thành bữa ăn
Bạn ơi đừng sốt ruột
Món cuối cùng là... tăm.


Nguồn: Mùa chim, NXB Hội nhà văn, 2013