Cầu vồng bắc võng
Sau cơn mưa rào
Con thuyền mắc võng
Bồng bềnh sóng chao

Võng tre kẽo kẹt
Võng đay xù xì
Võng dù thin thít:
Ngủ đi! Ngủ đi!

Bao nhiêu cánh võng
Đều mắc hai đầu
Lưng bà võng xuống
Biết mắc vào đâu.


Nguồn: Mùa chim, NXB Hội nhà văn, 2013