Sao gọi là cỏ Mật
(Có nấu kẹo được không?)
Cỏ Gà hay thao thức
Sợ ngủ quên ngoài đồng

Cỏ Lác thì dệt chiếu
Cỏ May ham thuê thùa
Cỏ Gấy làm vị thuốc
Chẳng bao giờ bán mua

Có bao nhiêu thứ cỏ
Vẫn là cỏ dại thôi
Đêm nằm nghe "Nghé ọ"
Cỏ trở mình tốt tươi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]