Thầy giáo cho học sinh trái cam và quả địa cầu, nhân Ngày hiến chương các nhà giáo

Ngày nhà giáo năm châu
Quà cho em trái Đất
Quà cho em trái cam
Đất, cam đều trái thật.

Cam em chín ngọt rồi,
Đất hai phần còn chua.
Giao em chăm trái đời
Sao cho ngọt triệu mùa.

Tay cha, anh bắt sâu
Tay em, rồi diệt nốt
Cho cam chín một màu
Cho Đất tròn hạnh phúc.


11-1966

Nguồn: Huy Cận, Hai bàn tay em, NXB Kim Đồng, 1969