Đi học bé vui lắm
Có bạn có thầy cô
Có anh gió nghịch ngợm
Theo em nhảy lò cò

Nghỉ tết bé được với
Các bạn gói bánh chưng
Xem này bánh em gói
Ngược xuôi trông cũng vuông

Các cô đem bánh luộc
Em chén bụng no cành
Về nhà em bỏ bữa
Ngoại lo cứ càm ràm


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]