em yêu làn mây
lang thang tối ngày
hay mây trốn học?
có khi bị rầy


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]