em yêu làn mây
lang thang tối ngày
hay mây trốn học?
có khi bị rầy


Nguồn: Trí Hải, Vần thơ cho bé (thơ), NXB Hồng Đức, 2013