mặt trời đã tắt
thợ gặt ra về
trên cánh đồng quê
tiếng tiêu dìu dặt


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]