mặt trời đã tắt
thợ gặt ra về
trên cánh đồng quê
tiếng tiêu dìu dặt


Nguồn: Trí Hải, Vần thơ cho bé (thơ), NXB Hồng Đức, 2013