em yêu má trẻ
vất vả tối ngày
nấu nướng vá may
lo đàn con bé


Nguồn: Trí Hải, Vần thơ cho bé (thơ), NXB Hồng Đức, 2013