cho con thấy Phật Di Đà
với ao bảy báu và toà sen xinh

vàng y lướt phủ lên mình
và tay Phật duỗi sờ trên đỉnh đầu

hào quang toả khắp đêm sâu
chiếu soi cõi Phật một màu nguy nga

rừng cây muôn sắc lá hoa
suối tuôi róc rách chim hoà nhạc thanh

Di Đà tiếp độ chúng sanh
Về bên cõi ấy mặc tình rong chơi


Nguồn: Trí Hải, Vần thơ cho bé (thơ), NXB Hồng Đức, 2013