Một bài thơ hay dành cho các bé. Con tôi rất thích bài thơ rong và cá của Phạm Hổ. Bài thơ giúp các cháu nhà tôi rất nhiều trong việc học tập