Tặng cu Toàn

Bé bảo tập vẽ tranh
Mang ra nào giấy bút
Bà chờ mất một lúc
Rồi nghé mắt trộm nhìn
Ồ thì ra bức tranh
Một vòng tròn to tướng

Bà hỏi vẽ gì thế?
Bé nói: “Vẽ cái nhà
Để cho cả ông bà
Bố, mẹ cùng bé ở”
“Nhà sao không có cửa
Lấy đâu chỗ ra vào?”
Bé cãi: “Cửa ở sau
Nên làm sao bà thấy!”
Bà gật đầu khen vậy:
“Ừ, cháu bà tài ghê!”


1983

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]