khe ca tỉ tê
mà ru đá ngủ
lá kè ủ rũ
mơ xa gió về


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]