khe ca tỉ tê
mà ru đá ngủ
lá kè ủ rũ
mơ xa gió về


Nguồn: Trí Hải, Vần thơ cho bé (thơ), NXB Hồng Đức, 2013