113.64
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
122 bài thơ
2 bình luận
Tạo ngày 21/07/2014 10:54 bởi hongha83
Tuệ Thiền sinh ngày 5/4/1951, tên thật là Lê Bá Bôn, quê ở Bích La Đông, Triệu Đông, Triệu Phong, Quảng Trị, hiện cư trú tại thôn Ấp Bắc 1, Hoà Long, TP Bà Rịa, Bà Rịa-Vũng Tàu. Ông là nhà giáo, nhà thơ, đã tốt nghiệp đại học ngành hành chính. Có tác phẩm đăng ở một số báo chí và trang mạng.

Tác phẩm:
- Đường về minh triết (NXB Văn nghệ, 2007)

 

08 bài thơ thiền vị - viết tặng thiếu nhi

Đường về minh triết (2007)

 1. “Tri túc”
 2. Bài ca vì hoà bình
  1
 3. Bài toán cuộc đời
  1
 4. Bạn tôi
 5. Buồn cùng Taher Madrasswalla
 6. Bước chân hiền triết
  1
 7. Cái cười báo chí
 8. Cảm tác đầu xuân
 9. Câu kinh thắp sáng cuộc đời
  1
 10. Chợ Đình Bích La
 11. Chủ nhật nhiệm mầu
  2
 12. Cứu rỗi
 13. Dáng núi
 14. Dấn thân
  4
 15. Dòng thương
 16. Đau buồn của chị
 17. Đắm say
 18. Đêm ở núi
 19. Đi tới hiện tại
  1
 20. Điểm hẹn
  1
 21. Đọc kinh “Trí tuệ siêu việt”
  2
 22. Được tặng chân kinh
  2
 23. Em
 24. Gặp hoa bụt sáng nay
 25. Gặp lại Ta-Vô-Ngã
 26. Gặp lại vầng trăng
  7
 27. Hải đảo tâm linh
  3
 28. Hoa cỏ
 29. Hồn quê
 30. Kể từ có đôi ta
 31. Khi lòng an định
  1
 32. Khi ngọn-đuốc-đáy-lòng-em thắp sáng
  2
 33. Không đề
  1
 34. Li hôn
 35. Loà
 36. Mái ấm
  2
 37. Mình cảm thơ mình
  1
 38. Một nét quê em
 39. Một ngày không mất
 40. Ngày xuân em về
  1
 41. Ngày xuân lễ chùa
 42. Nghe chim hót
 43. Nghe hoạ mi hót
  1
 44. Nghĩa trang quê tôi
 45. Nhà thơ đạp xích lô
 46. Nhành hoa bể khổ
  3
 47. Nhận thức và thực tại
  2
 48. Nhịp sống thăng hoa
 49. Nhớ ánh mắt Thầy
  3
 50. Nhớ học trò cũ
 51. Những chiếc thùng từ thiện
 52. Nỗi buồn lấm đất
 53. Nỗi đau
  1
 54. Ốc biển
 55. Phục sinh
  1
 56. Soi gương
 57. Sóng tình yêu
  1
 58. Sống thiền
  3
 59. Tan vỡ
 60. Tâm đối xứng
  5
 61. Thiên chức thi ca
  1
 62. Thương ánh mắt em
 63. Thương và nhớ
 64. Tiếng chuông chùa quê tôi
  1
 65. Tìm lại chính mình
  2
 66. Tình quê
 67. Tĩnh tâm ở quán
 68. Tỉnh thức
  3
 69. Tình yêu
 70. Tình yêu cúc vàng
 71. Tôi nghe
  3
 72. Trà thiền
  3
 73. Trầm tư Hy Mã
 74. Trên con đường tối thượng
  1
 75. Tự do
  3
 76. Về từ biển chiều
 77. Viếng nghĩa trang cuối năm
 78. Vu Lan trong tôi
  3
 79. Xuân bất diệt
 80. Xuân về từ ánh sáng trời cao
  2

 

 

Ảnh đại diện

Đường về minh triết

A.-
Đường Về Minh Triết
* Thơ & thi kệ (79 bài)
* Truyện ngắn, tản bút
* Tư tưởng, kinh nghiệm Thiền…
* (Viết từ 1989 đến 2005)
* Nxb Văn Nghệ, 2007
---
B.-
NHỮNG BÀI THƠ TRONG ĐVMT ĐÃ ĐĂNG BÁO, TẠP CHÍ, TUYỂN TẬP

1) Bước chân hiền triết
(B á o G i á c ng ộ, 1 4/1 0/2 0 0 4)
(Nguyệt san Chánh Pháp số 7-bộ mới (Mĩ); tháng 6-2012)
--
2) Cảm tác đầu xuân
(T/chí Tài Hoa Trẻ, 16/5/2001; có chỉnh sửa)
--
3) Dấn thân
(Nguyệt san Chánh Pháp số 1-bộ mới (Mĩ); tháng 12-2011)
--
4) Đêm ở núi
(Nguyệt san Chánh Pháp sổ 14-bộ mới (Mĩ); thàng 10-2012)
--
5) Đi tới hiện tại
(B á o G i á c n g ộ, 1 0/6/2 0 0 4)
(Nguyệt san Chánh Pháp số 47-bộ mới (Mĩ); tháng 10-2015)
--
6) Được tặng chân kinh
(Nguyệt san Chánh Pháp sổ 3-bộ mới (Mĩ); thàng 2-2012)
--
7) Gặp lại vầng trăng
(Báo Giác ngộ, 12/02/2004)
(Tuyển thơ Văn Thơ Việt - tập 1; NXB Văn hoá-văn nghệ, 2011)
(Tuyển tập Thơ Nhà Giáo Việt Nam; tổng tập; NXB Văn hoá dân tộc, 2010)
(Tấm Lòng Nhà Giáo - tập 9; NXB Giáo dục Việt Nam, 2009)
(Nguyệt san Chánh Pháp số 1-bộ mới (Mĩ); tháng 12-2011)
--
8) Hồn quê
(Báo Giáo dục & Thời đại, 01/02/2001)
(Tấm Lòng Nhà Giáo - tập 9; NXB Giáo dục Việt Nam, 2009)
--
9) Không đề
(Nghìn Câu Thơ Tài Hoa Việt Nam; bản tái bản lần 4; NXB Hội nhà văn, 2013)
--
10) Mình cảm thơ mình
(Tấm Lòng Nhà Giáo - tập 10; NXB Giáo dục Việt Nam, 2010)
--
11) Một nét quê em
(Tuyển thơ Văn Thơ Việt - tập 1; NXB Văn hoá-văn nghệ, 2011)
--
12) Một ngày không mất
(B á o G i á c n g ộ, 1 2/2/2 0 0 4)
--
13) Nhớ ánh mắt Thầy
(B á o G i á c n g ộ, 1 8/1 1 /2 0 0 4)
--
14) Nhớ học trò cũ
(B á o G i á o dụ c & Th ời đạ i, 0 1 /0 2/2 0 0 1)
(Tấm Lòng Nhà Giáo - tập 9; NXB Giáo dục Việt Nam, 2009)
--
15) Phục sinh
(Báo Công giáo & dân tộc, tháng 4/2003)
--
16) Soi gương
(B á o G i á c n g ộ, 2 6/0 2/2 0 0 4)
(Nguyệt san Chánh Pháp số 3-bộ mới (Mĩ); tháng 2-2012)
--
17) Sóng tình yêu
(Tuyển thơ Văn Thơ Việt - tập 1; NXB Văn hoá-văn nghệ, 2011)
--
18) Thương và nhớ
(T/chí Thế giới trong ta, số 157 năm 2002)
--
19) Tiếng chuông chùa quê tôi
(Nguyệt san Chánh Pháp số 7-bộ mới; tháng 6-2012)
--
20) Tĩnh tâm ở quán
(Tuyển tập Thơ Nhà Giáo Việt Nam; tổng tập; NXB Văn hoá dân tộc, 2010)
(Nguyệt san Chánh Pháp số 1-bộ mới (Mĩ); tháng 12-2011)
--
21) Tỉnh thức
(B á o G i á c n g ộ, 1 7/6/2 0 0 4)
--
22) Tình quê
(Nguyệt san Chánh Pháp số 1-bộ mới (Mĩ); tháng 12-2011)
--
23) Tình yêu
(Nguyệt san Chánh Pháp sổ 3-bộ mới (Mĩ); thàng 2-2012)
--
24) Tình yêu cúc vàng
(Báo Công giáo & Dân tộc, tháng 01/2003)
(Tuyển tập Thơ Nhà Giáo Việt Nam; tổng tập; NXB Văn hoá dân tộc, 2010)
--
25) Tôi nghe
(Nghìn Câu Thơ Tài Hoa Việt Nam; bản tái bản lần 4; NXB Hội nhà văn, 2013)
--
26) Trà thiền
(B á o G i á c n g ộ, 1 3 /0 1 /2 0 0 5)
--
27) Trầm tư Hy Mã
(Tuyển thơ Văn Thơ Việt - tập 1; NXB Văn hoá-văn nghệ, 2011)
--
28) Tri túc
(B á o G i á o dụ c & t h ời đạ i, 0 6/3 /2 0 0 5)
--
29) Tự do
(B á o G i á c n g ộ, 1 7/0 1 /1 9 9 8)
(Thơ Nhà Giáo - tập 15; NXB Văn hoá dân tộc, 2011)
--
30) Về từ biển chiều
(Nguyệt san Chánh Pháp số 1-bộ mới (Mĩ); tháng 12-2011)
--  
31) Vu Lan trong tôi
(Thơ Nhà Giáo - tập 15; NXB Văn hoá dân tộc, 2011)
------
* (Bài thơ Trà Thiền có trích đoạn sử dụng trong tiểu luận Tìm Hiểu Thơ Thiền Việt Nam Hiện Đại của tác giả Huỳnh Quán Chi - tiến sĩ Ngữ văn, giảng viên Đại học Tiền Giang).
(https://sites google com/site/vanhocviet2013/van-chuong-thanh-van-luu-tru---cong-trinh-moi/-hunh-qun-chi-tm-hiu-th-thin-vit-nam-hin-i).
* (Bài thơ Dấn Thân được nhà nghiên cứu Lê Huy Trứ sử dụng để kết thúc một bài viết của ông - Bài Kệ Thị Tịch Của Thiền Sư Tịnh Giới).
(https://thuvienhoasen org/a24937/bai-ke-thi-tich-cua-thien-su-tinh-gioi).
----------

Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Bổ sung cho ĐVMT

32) Bài ca vì hoà bình
(Báo Giác ngộ, 10/4/2003)
--
33) Cái cười báo chí
(Báo BR-VT, 23/10/2004 – có chỉnh sửa)
--
34) Dáng núi
(Nguyệt san Chánh Pháp số 47-bộ mới (Mĩ); tháng 10-2015)
--
35) Hoa cỏ
(T/chí Tài Hoa Trẻ, Xuân 2001)
--------------

Chưa có đánh giá nào