Mời tham khảo phần thảo luận dưới bài thơ Ánh Sáng Trong Ta (cùng tác giả).
-----
Trích trong tác phẩm Đồng Nhất Thể của tác giả Lê Huy Trứ (Thuvienhoasen org):
"Tuệ Thiền Lê Bá Bôn diễn tả về sơ ngộ Bản Lai Diện Mục: "Kiên trì tỉnh giác (kiến chiếu, lắng nghe) thâm sâu và toàn diện trạng thái mê (trạng thái niệm tưởng, tâm ngôn tâm hành) thì tâm có sự đột chuyển (chuyển y, dừng lại): trạng thái sơ ngộ Tâm Không (Viên Giác, tánh Không, niết-bàn, Phật tánh) hiện tiền (bản lai diện mục hiện tiền); và tiếp tục hành thâm (ngộ nhập Viên Giác mang năng lượng và diệu dụng tự lợi lợi tha tối thượng)."
-----
CHÙM THƠ VÔ ĐỀ
Tuệ Thiền-Lê Bá Bôn

Vô đề 1
Những năm những tháng... ngày xưa
Mà lòng cứ ngỡ như vừa hôm qua...
Chuông chiều in bóng quê nhà
Nỗi niềm vạn nẻo... vẫn là cố hương.
26/5/2021
--
Vô đề 2
Dù đời lắm nỗi đa đoan
Nhớ mùa Kiết Hạ, an nhàn cõi tâm...
Giữa lô xô sóng phù vân
Đáy lòng vẫn ánh trăng rằm tháng Tư.
30/5/2021
--
Vô đề 3
Lang thang từ thuở luân hồi
Sắc màu nhân thế... mãi rồi cũng bưa...
Chừ về lục bát ta xưa
Ấm tình dân dã nắng mưa quê nhà.
12/6/2021
--
Vô đề 4
Ngày mai ai có hỏi tôi
Thưa rằng tôi đã chết rồi, hôm qua...
Xin chào tạm biệt gần xa
Bình yên ở lại - thái hoà cõi tâm.
19/6/2021
--
Vô đề 5
Đuổi bắt nghìn vạn sự đời
Tỉnh ra mới biết cái "tôi"... tìm mình!...
Mến yêu cuộc sống tùy duyên
Bổn Lai Diện Mục tọa thiền cùng trăng.
19/6/2021
---------------