* Khi lòng có những buồn phiền, bất an thông thường, xin mời bạn ghé đọc bài Hơi Thở Minh Triết (Tuệ Thiền-Lê Bá Bôn) và “hát” chơi bài thơ Ánh Tâm Xuân.
* Mời đọc thêm phần thảo luận dưới các bài thơ (cùng tác giả):
Tỉnh thức, Thay lời cảm tạ bậc minh sư vĩ đại, Ấm áp niềm tin, Trì danh “Quán Thế Âm Bồ-tát”, Tâm đối xứng, Được tặng chân kinh, Chùm thơ thiền...