Con về đây
từ núi cao
từ biển xa
với hồn thiêng
rồng tiên ngàn năm quê hương Việt Nam

Con về đây
nghe chuông chùa
lời mẹ ru
giữ đời đời
nguyện quy y Phật Pháp Tăng

Việc ác, con xa lià
việc lành, con vâng giữ
trong sạch thân khẩu ý
ghi lời Phật trong tâm

Con lên đường
tới Trường Sơn
tới Biển Đông
giữ quê hương
một tấc đất không để lui

Con lên đường
lấy tình thương
bảo vệ dân
vững ngàn năm
hộ trì Phật Giáo Việt Nam.


Nguồn: Tuyển tập Thiền ca Hoa bay khắp trời, thơ Phan Tấn Hải, nhạc Trần Chí Phúc, California, 2015