Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam ()
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 16/06/2008 09:59 bởi Vanachi
Nguyện Học thiền sư 愿學禪師 (?-1174) họ Nguyễn 阮, đứng trong thế hệ thứ mười, dòng thiền Quan Bích, không rõ năm sinh và tên thực là gì. Quê quán ở đất Phù Cầm, tu tại chùa Quảng Báo, hương Chân Hộ, thuồc đất Như Nguyệt. Lúc ít tuổi, theo học sư Viên Trí. Khi đắc bèn đạo về ẩn ở núi Vệ Linh. Nhờ có tài trị bệnh và cầu mưa ông được vua Lý Anh Tông (1138-1175) trọng dụng, cho tự do ra vào trong cung cấm. Khi tuổi già, lại xin về trụ trì ở chùa cũ. Ông mất ngày 11 tháng Sáu năm Giáp Ngọ, niên hiệu Thiên Cảm Chí Bảo thứ tám (tức ngày 11 tháng Bảy năm 1174). Tác phẩm hiện còn 2 bài kệ.

 

Tuyển tập chung