Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 07/11/2014 13:27 bởi tôn tiền tử
Phan Tấn Hải sinh ngày 22/2/1952 tại Sài Gòn, Việt Nam, hiện nay sinh sống tại California, Hoa Kỳ. Ông từng cộng tác với nhiều báo như Tập san nghiên cứu Triết Học (Đại học Văn Khoa, Sài Gòn), Tự Thức, Văn, Văn Học, Hợp Lưu, Tạp chí Thơ, Việt Báo, Tạp chí Giao Điểm, Giác Ngộ và nhiều báo khác. Từng góp bài trong một số tuyển tập văn học nhiều tác giả.

Phan Tấn Hải từng theo học Phật pháp với các hoà thượng Thích Tịch Chiếu tại chùa Tây Tạng, Bình Dương; Thích Thiền Tâm tại Đại Ninh, Lâm Đồng; Thích Tài Quang tại Phú Nhuận, Sài Gòn. Pháp danh của ông là Nguyên Giác.

Tác phẩm đã xuất bản:
- Vài chú giải về thiền đốn ngộ (1990)
- Thiền tập (biên dịch)
- Ba thiền sư (dịch từ nguyên tác của John Stevens)
- Chú giải về Phowa (dịch từ nguyên tác của Chagdud Khadro)
- Lời dạy tâm yếu về…