Tôi ngồi đọc trang sử
những dòng nghiêng ngả buồn
cay mắt dò từng chữ
khói lạnh phả trong hồn

Thấy rõ mấy tên bạn
đã chết lại hiện ra
đòi theo chữ xông trận
cuộc chiến người hay ma

Thấy muôn nghìn dấu hỏi
trĩu nặng đè từng trang
một thời buồn như khói
ám lên giấy uá vàng

Một thời như rất khác
vẫn nghẹn lời đọc hoài
quê nhà đầy trong mắt
nét mực nhoà không phai

Cúi đầu đi biền biệt
tóc rất xanh môt thời
như dường qua trăm kiếp
nhìn lại tóc trắng rồi

Trân trọng ghi từng chữ
làm mới những dòng thơ
ném lên trăm nghìn chữ
thành hoa qua kia bờ.