484.12
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
105 bài thơ, 7 bài dịch
8 người thích
Tạo ngày 24/08/2005 16:02 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 06/03/2007 14:56 bởi Vanachi
Trương Nam Hương sinh ngày 23-10-1963 tại Huế, quê cha ở Huế, quê mẹ ở Bắc Ninh, lớn lên ở Hà Nội và vào TP Hồ Chí Minh từ năm 12 tuổi, tốt nghiệp Khoa Ngữ văn Trường đại học Tổng hợp TP Hồ Chí Minh. Ông hiện công tác tại TP Hồ Chí Minh, là hội viện Hội Nhà văn Việt Nam, uỷ viên BCH - Trưởng ban Văn học thiếu nhi, Phó Chủ tịch Hội đồng Thơ - Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh khoá VI (2010-2015), uỷ viên BCH - Trưởng ban Công tác hội viên Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh khoá VII (2015-2020), uỷ viên Hội đồng Thơ - Hội Nhà văn Việt Nam khoá VIII (2010-2015).

Tác phẩm:
- Khúc hát người xa xứ (thơ, NXB Trẻ, 1990)
- Cỏ, tuổi hai mươi (thơ, NXB Văn nghệ, 1992)
- Hè phố tuổi thơ (văn, NXB Trẻ, 1992)
- Ban mai xanh (thơ, NXB Đồng Nai, 1994)
- Ngoảnh lại tháng năm (thơ,…

 

Khúc hát người xa xứ (1990)

Cỏ, tuổi hai mươi (1992)

Ngoảnh lại tháng năm (1995)

Thơ tình Trương Nam Hương (1995)

Viết tặng những mùa xưa (1999)

Minithơ (2008)

Ra ngoài ngàn năm (2008)

Thơ dịch tác giả khác