Ngày mỏng mờ hơn
        chuông rõ hơn
Trúc vin nghìn bậc
        đá rêu mòn
Núi khom khom vái,
        mây dâng lễ
Từng thắp xanh trời
        vạn nén thơm!


Nguồn: Kiến thức ngày nay, xuân Kỷ Sửu 2009