cái câu trên kia mình nghĩ nó là "đất không thể giấu linh hồn đòi yêu" chứ nhỉ