登安子山寺

野花啼鳥共紛紜,
石蔓煙蘿去路分。
避俗僧無蝸角念,
隱形竹有虎斑文。
理從悟處觀紅槿,
機到閒來識白雲。
日暮一聲誰送客,
清風山下吼山君。

 

Đăng Yên Tử sơn tự

Dã hoa đề điểu cộng phân vân,
Thạch mạn yên la khứ lộ phân.
Tỵ tục tăng vô oa giác niệm,
Ẩn hình trúc hữu hổ ban văn.
Lý thung ngộ xứ quan hồng cận,
Cơ đáo nhàn lai thức bạch vân.
Nhật mộ nhất thanh thuỳ tống khách,
Thanh phong sơn hạ hống sơn quân.

 

Dịch nghĩa

Hoa đồng nội với tiếng chim kêu cùng rộn rã
Đá đầy rêu khói, chia rõ lối đi
Lánh tục, sư ông không có ý nghĩ về sừng con ốc bươu
Giấu hình, cây trúc có vằn hổ loang lổ
Lẽ đạo từ chỗ lĩnh hội được hãy ngắm xem hoa dâm bụt đỏ
Cảnh ngộ đến lúc nhàn hạ mới hiểu được làn mây trắng
Kìa ai cất lên một tiếng tiễn khách trong lúc trời chiều
Đó là luồng gió mát dưới núi đưa lại tiếng hổ gầm


Núi Yên Tử ở huyện Đông Triều, nay thuộc xã Nam Mẫu, huyện Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Núi vừa là nơi có nhiều chùa cổ, vừa là cảnh trí tuyệt đẹp. Nhiều nhà thơ lớn đã qua thăm và đề thơ ở đây.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Duy Tân, Đào Phương Bình

Hoa đồng nở rộ, rộn chim kêu
Lối rẽ, mây lồng đá đốm rêu
Lánh tục, “sừng sên” tăng phủi sạch
Giấu hình, vằn hổ trúc in sâu
Chùm mây trắng gợi lòng nhàn hạ
Dâm bụt hồng khoe lẽ nhiệm màu
Tiễn khách chiều hôm đâu vẳng tiếng
Chân đồi gió mát cọp đang gào

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Hoa dại chim kêu cảnh rộn ràng
Đá rêu cây móc lối đi quang
Tránh đời sư không màng danh lợi
Ẩn hình trúc có vết hổ loang
Ngộ đạo vui nhìn hồng dâm bụt
Dịp may nhàn hiểu trắng mây ngàn
Chiều xuống tiếng ai đưa tiễn khách
Gió mát chân rừng tiếng hổ vang.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Chim kêu rộn rã, rộ hoa đồng
Lối rẽ rêu xanh khói đá lồng
Phủi nợ sừng sên sư lánh tục
In sâu vằn hổ trúc che hình
Tính nhàn nên hiểu lòng mây trắng
Thấu đạo thêm vui khóm bụt hồng
Vẳng tiếng chiều hôm ai tiễn khách
Gió thanh chân núi cọp đang gầm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời