Lê Quý Đôn 黎貴惇 (1726-1784) hiệu Quế Đường 桂堂, tự Doãn Hậu 允厚, là quan của nhà Hậu Lê đồng thời có thể coi là một nhà khoa học trong nhiều lĩnh vực. Ông sinh ngày 5 tháng Bảy năm Bính Ngọ niên hiệu Bảo Thái thứ 7 (tức ngày 2-8-1726), quê tại làng Diên Hà, trấn Sơn Nam Hạ, nay là thôn Phú Hiếu, xã Độc Lập, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình và mất ngày 14 tháng Tư năm Giáp Thìn (2-6-1784) niên hiệu Cảnh Hưng thứ 45. Lê Quý Ðôn là con trai thứ của ông Lê Trọng Thứ là tiến sĩ năm Bảo Thái thứ 2 (1721) và làm quan đến chức Hình Bộ thượng thư, được phong tước Hầu.

Thuở nhỏ, ông có tên là Danh Phương, sau đổi thành Quý Ðôn, tự Doãn Hậu, hiệu Quế Đường. Khi còn bé, Lê Quý Ðôn đã nổi tiếng là thần đồng. Nhiều sách chép tiểu sử của ông có ghi: năm tuổi đã đọc được nhiều bài Kinh thi, mười tuổi đã…

 

Quế Đường thi tập - 黎貴詩集

Tuyển tập chung