遊碧桃洞

海上群仙事渺茫,
碧桃洞口久荒涼。
乾坤一褐窮徐式,
雲水雙娥老絳香。
石古有聲敲曉月,
沙鹽無味濕秋霜。
世人苦作天台夢,
不想天台亦戲場。

 

Du Bích Đào động

Hải thượng quần tiên sự diểu mang,
Bích Đào động khẩu cửu hoang lương.
Kiền khôn nhất hạt cùng Từ Thức,
Vân thuỷ song nga lão Giáng Hương.
Thạch cổ hữu thanh xao hiểu nguyệt,
Sa diêm vô vị thấp thu sương.
Thế nhân khổ tác Thiên Thai mộng,
Bất tưởng Thiên Thai diệc hý trường.

 

Dịch nghĩa

Câu chuyện thần tiên trên biển thật là mơ hồ
Cửa động Bích Đào hoang tàn lạnh lẽo đã từ lâu
Từ Thức một manh áo vải thô cùng quẫn trong trời đất
Giáng Hương đôi mày ngài già sọm giữa chốn nước mây
Tiếng trống đá âm vang dưới bóng trăng thanh
Bãi muối lạnh lùng thấm đẫm suơng thu
Người đời vất vả theo đuổi giấc mộng Thiên Thai
Đâu nghĩ rằng Thiên Thai cũng chỉ là sân khấu của Tạo Hoá


Động Bích Đào còn gọi là động Từ Thức, ở huyện Nga Sơn, Thanh Hoá.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Phương Bình

Trên biển quần tiên mờ mịt dấu,
Bích Đào động cổ đã hoang lương.
Đất trời mảnh áo thương Từ Thức,
Mây nước đôi mày sạm Giáng Hương.
Trống đá còn vang khua dưới nguyệt,
Mối còn vô vị thấm trong sương.
Người đời mơ cảnh Thiên Thai ấy,
Nào biết Thiên Thai cũng kịch trường.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trên biển quần tiên mờ mịt phương,
Bích Đào cửa động đã hoang lương.
Đất trời áo vải thương Từ Thức,
Mây nước đôi mày già Giáng Hương.
Trống đá gõ vang trăng biết tỏ,
Muối còn không vị thấm thu sương.
Người đời gắng mộng Thiên Thai ấy,
Đừng tưởng Thiên Thai như hý trường.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Thị Băng Thanh

Nhà tiên trên biển, chuyện mơ hồ,
Cửa động Bích Đào dầm gió mưa.
Một vạt đất trời Từ Thức quẫn,
Đôi hàng mây nước Giáng Hương già.
âm vang trống đá mai chào nắng,
Vị nhạt muối đồng sương nhuốm thu.
Người thế, Thiên Thai mơ ước mãi,
Thiên Thai, đâu biết cũng trò đùa!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời