25/03/2023 18:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Du Bích Đào động
遊碧桃洞

Tác giả: Lê Quý Đôn - 黎貴惇

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 09/06/2019 11:20

 

Nguyên tác

海上群仙事渺茫,
碧桃洞口久荒涼。
乾坤一褐窮徐式,
雲水雙娥老絳香。
石古有聲敲曉月,
沙鹽無味濕秋霜。
世人苦作天台夢,
不想天台亦戲場。

Phiên âm

Hải thượng quần tiên sự diểu mang,
Bích Đào động khẩu cửu hoang lương.
Kiền khôn nhất hạt cùng Từ Thức,
Vân thuỷ song nga lão Giáng Hương.
Thạch cổ hữu thanh xao hiểu nguyệt,
Sa diêm vô vị thấp thu sương.
Thế nhân khổ tác Thiên Thai mộng,
Bất tưởng Thiên Thai diệc hý trường.

Bản dịch của Đào Phương Bình

Trên biển quần tiên mờ mịt dấu,
Bích Đào động cổ đã hoang lương.
Đất trời mảnh áo thương Từ Thức,
Mây nước đôi mày sạm Giáng Hương.
Trống đá còn vang khua dưới nguyệt,
Mối còn vô vị thấm trong sương.
Người đời mơ cảnh Thiên Thai ấy,
Nào biết Thiên Thai cũng kịch trường.
Động Bích Đào còn gọi là động Từ Thức, ở huyện Nga Sơn, Thanh Hoá.

Nguồn: Cao Tự Thanh, Việt Nam bách gia thi, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2005
Nguồn: Cao Tự Thanh, Việt Nam bách gia thi, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Quý Đôn » Du Bích Đào động