Giũ bớt bụi trần qua Bến Đục
Đáp đò Khe Yến tới Chùa Hương
Ngọc nhũ hoá thân thành thiếu nữ
Đường thiền thấp thoáng dáng tiên nương

Chân bước đi như kẻ mộng du
Lãng đãng theo sau dưới sương mờ
Em biến tan vào cùng hương khói
Tôi tìm vô vọng chốn thâm u!

Có một Xuân nào đi lễ Phật
Cầu duyên, cầu phúc tại nơi đây
Tâm thành thấu động lòng Ngọc Nữ
Hiển hiện dung nhan lễ hội này?

Hay kiếp luân hồi xưa Từ Thức
Chơi chùa Xuân hạnh ngộ với Tiên
Truyền thuyết cổ tới ngày tái hợp
Cõi trần ai lần gặp tiền duyên?

Như kẻ vô hồn theo dòng thác
Những người đi trẩy hội Chùa Hương
Lặn ngụp mấy tầng mây bảy sắc
Mỏi mắt tìm bóng dáng tiên nương...


Xuân 2000

Nguồn: Định luật tình yêu (thơ), Hữu Toàn, NXB Hội nhà văn, 2009