14.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
72 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ thích nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Diệu (332 bài thơ)
- Tố Hữu (246 bài thơ)
- Hàn Mặc Tử (206 bài thơ)
- Trần Đăng Khoa (151 bài thơ)
- Nguyễn Bính (230 bài thơ)
Tạo ngày 03/03/2007 09:56 bởi Manhphi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 03/03/2007 12:06 bởi Vanachi
Chu Minh Khôi sinh ngày 30-12-1972 tại Hải Hậu, Nam Định, từng học Đại học Ngoại ngữ Hà Nội I. Anh có một số bài thơ đăng trên báo Hoa học trò trong những năm đầu tiên.