34.67
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
72 bài thơ
Tạo ngày 03/03/2007 09:56 bởi Manhphi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 03/03/2007 12:06 bởi Vanachi
Chu Minh Khôi sinh ngày 30-12-1972 tại Hải Hậu, Nam Định, từng học Đại học Ngoại ngữ Hà Nội I. Anh có một số bài thơ đăng trên báo Hoa học trò trong những năm đầu tiên.

 

Tuyển tập chung