Nếu mai này đưa em về thăm quê
Anh sẽ chọn ngày giông bão
Để em thấy đắng cay hạt gạo
Cơ cực lúa đồng chiêm.

Những mảnh ruộng nứt nẻ chân chim
Oằn mình trong nắng lửa
Xác xơ gốc rạ
Xám ngoét đồng chiều.

Về thăm quê nơi anh dấu trời yêu
Em có nhận người dân quê lam lũ?
Sẽ nói gì cùng những cô thôn nữ
Bằng tuổi em đã tay bế tay bồng?

Em có thương đám bèo trôi sông?
Có muốn thả chân trần trên cỏ?
Có dám để đầu trần trêu nắng gió?
Có dám lội trên bùn lắm đỉa không em?

Anh không muốn dối lừa bắt em phải yêu tin
Quê hương anh bằng những lời có cánh
Bởi một mai biết được, quê mặt lạnh
Quê giận hờn, quê sẽ hoá quê dưng.


Nguồn: Báo Hoa học trò chuyên đề Sinh viên, tháng 6/1996