Tình nào ai có cũng như không
Để úa màu hoa đắng cải ngồng?
Thuở đó đam mê cao ngất núi
Bây giờ ân ái cạn trơ sông
Cho dù mây gió còn lưu luyến
Cũng chẳng sớm trưa được sổ lồng
Chốn ấy nơi này xa cách biệt
Bao ngày mưa nắng vẫn chờ trông