52.40
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
12 bài thơ
Tạo ngày 29/11/2014 06:22 bởi tôn tiền tử
Phạm Thanh Chương sinh năm 1949 tại Phương Đông, Trà My, Quảng Nam, hội viên Hội nhà văn TP Hồ Chí Minh. Trước 1975 ông viết bài cho tạp chí Văn. Từ năm 1991 đến năm 2005 ông là biên tập viên tuyển tập thơ văn Áo trắng, phụ trách công tác bạn đọc với bút danh Tóc Mây.

Tác phẩm đã xuất bản:
- Quanh tôi hiu hắt cuộc đời (thơ, NXB Hành động, 1971)
- Khói chiều (thơ, NXB Trẻ, 1994)