Xe qua đồng bãi bụi mờ
Khói chiều từng cụm ven bờ tre xa
Đất trời lặng lẽ quanh ta
Đèo cao, núi khuất, quê nhà mưa bay…