Thông tin cơ bản

Tên đăng ký: Trần Đức Phổ
Cấp độ: Thành viên thường
Ngày đăng ký: 08/06/2019 23:27
Số lần thông tin được xem: 1653
Số bài đã gửi: 408

Những bài thơ mới của Trần Đức Phổ

 1. Đám cưới chuột 25/01/2020 23:55
 2. Xuân 18/01/2020 23:21
 3. Thì thầm mùa xuân 18/01/2020 23:18
 4. Vịnh ông Táo 18/01/2020 23:09
 5. Đề “Quảng Ngãi thi đàn” 31/12/2019 08:02
 6. Giáng sinh 31/12/2019 07:53
 7. Chùm thơ tứ tuyệt 9 27/07/2019 04:23
 8. Niêm 27/07/2019 04:19
 9. Chùm thơ ngũ ngôn 27/07/2019 04:17
 10. Giây phút chạnh lòng 27/07/2019 04:10
 11. Quen và lạ 27/07/2019 04:07
 12. Vô đề 27/07/2019 04:03
 13. Hoạ “Tống biệt hành” 27/07/2019 02:13
 14. Cánh cò chiều hôm 27/07/2019 00:07
 15. Chùm thơ xuân 27/07/2019 00:03
 16. Thơ xuân dâng mẹ 26/07/2019 23:47
 17. Trăng mộng 26/07/2019 23:41
 18. Mỹ nữ đồ 26/07/2019 23:38
 19. Sơn nữ 26/07/2019 23:34
 20. Vãng chùa Hàn San 26/07/2019 23:31

Những chủ đề diễn đàn mới tham gia