Thông tin cơ bản

Tên đăng ký: Trần Đức Phổ
Cấp độ: Thành viên thường
Ngày đăng ký: 09/06/2019 23:27
Số lần thông tin được xem: 1215
Số bài đã gửi: 400

Những bài thơ mới của Trần Đức Phổ

 1. Chùm thơ tứ tuyệt 9 28/07/2019 04:23
 2. Niêm 28/07/2019 04:19
 3. Chùm thơ ngũ ngôn 28/07/2019 04:17
 4. Giây phút chạnh lòng 28/07/2019 04:10
 5. Quen và lạ 28/07/2019 04:07
 6. Vô đề 28/07/2019 04:03
 7. Hoạ “Tống biệt hành” 28/07/2019 02:13
 8. Cánh cò chiều hôm 28/07/2019 00:07
 9. Chùm thơ xuân 28/07/2019 00:03
 10. Thơ xuân dâng mẹ 27/07/2019 23:47
 11. Trăng mộng 27/07/2019 23:41
 12. Mỹ nữ đồ 27/07/2019 23:38
 13. Sơn nữ 27/07/2019 23:34
 14. Vãng chùa Hàn San 27/07/2019 23:31
 15. Quán Trăng 27/07/2019 01:39
 16. Hồ Gươm 27/07/2019 01:29
 17. Chùm thơ yết hậu 27/07/2019 01:25
 18. Chùm thơ tứ tuyệt 7 27/07/2019 01:18
 19. Chùm thơ tứ tuyệt 6 27/07/2019 01:14
 20. Chùm thơ tứ tuyệt 5 27/07/2019 01:08

Những chủ đề diễn đàn mới tham gia