Nào!... cạn chén, gặp nhau là bạn
Uống một phen để biết thấp cao
Anh hùng, lãng tử vừa tương ngộ
Xem nhau tri kỷ tự kiếp nào

Rót!...rót nữa...xin đừng ngưng nghỉ
Đủ trăm vò tuý luý cung thang
Sông hồ rộng, lòng người nghi kỵ
Nếu không say đâu biết đá vàng!

Mặc tình uống, hễ say thì ngủ
Cầu kỳ chi nệm ấm chăn êm
Chơi sòng phẳng không như Đoàn Dự
Dùng kung fu để khỏi say mèm

Bắc Kiều Phong võ công cái thế
Rượu, chàng xem nước là mà thôi
Gặp Đoàn Dự chơi trò con trẻ
Mặc kệ đi! Chẳng trách chỉ cười.

Ngoại Vô Tích thư hùng uống rượu
Đã hoá thành kết nghĩa Đào viên
Kiều bang chủ, họ Đoàn vương tử
Chén rượu tri âm trọn phỉ nguyền