Mùa sang gõ cửa
Hồn hoa
Nghe chừng
Trong gió
Vỡ oà
Hương xuân.
Dăm cô má đỏ bồ quân
Khoe tà áo mới
Sắc xuân
Theo
Về!