14.00
Đăng ngày 13/06/2019 08:11, số lượt xem: 2493

Tây Thi

Việt quốc lầm than, phận liễu bồ
Trôi theo Phạm Lãi đến Cô Tô
Tài danh lạc phách trai đất Việt
Nhan sắc xiêu lòng chúa nước Ngô
Câu Tiễn nhờ nàng hưng bá-nghiệp
Phù Sai bởi ả mất cơ-đồ
Ngàn năm kim-cổ lưu danh mãi
Nhất đại mỹ nhân nhất cuộc cờ.


Điêu Thuyền

Sắc nước hương trời, én nhạn sa
Điêu Thuyền tuyệt mỹ một loài hoa
Tư đồ ôm mộng hưng nhà Hán
Nghĩa nữ cam lòng thoả nguyện Cha
Đổng Trác si tình nên bỏ mạng
Phụng Tiên háo sắc động can qua
Ngàn năm ai thấu lòng nhi nữ
Hậu thế chê cười trắc nết a?


Vương Chiêu Quân

Bỏ Hán về Hồ bởi kẻ gian
Lệ sầu lả chã Nhạn Môn Quan
Mỹ miều má phấn vùi cung cấm
Dìu dặt đàn cầm giữ bước chân
Bồ liễu dấn thân yên quốc thổ
Triều cương mất mặt nhục quân thần
Ngàn năm tiếng oán còn đâu đó
Lạc nhạn một nàng Đại Mỹ Nhân!


Dương Quý Phi

Nụ cười hàm tiếu thoả quân vương
Tóc vấn, y trang đẹp lạ thường
Vẻ ngọc Hằng Nga vừa điểm phấn
Thân ngàTiên Nữ mới buông hương
Mi thanh mục tú siêu hồn phách
Tài mạo phong tư tuyệt má hường
Diễm lệ yêu kiều như ngọc nữ
Lầu vàng gác tía hận đài gương

Tứ đại mỹ nhân (tổng vịnh)

Bạc đầu há để kiến dung nhan*
Kim cổ phương danh chẳng lụn tàn
Bế nguyệt tu hoa tình khổ hận
Trầm ngư lạc nhạn nợ đa đoan
Mệnh tài tương đố nên dang dở
Phúc hoạ vần xoay khó vẹn toàn
Khí phách tinh anh trời ghét bỏ
Mỹ nhân nuốt lệ giữa phòng loan

2016
* Dựa theo hai câu thơ cổ:
Mỹ nhân tự cổ như danh tướng
Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu