Trần Đức Phổ còn có bút danh khác là Trần Bảo Kim Thư.

Tác phẩm đã xuất bản (in chung):
- Thơ Việt Đầu Thế Kỷ 21, Nhiều tác giả, Nhân Ảnh, 2018
- Tình Nghĩa Mẹ Cha, Nhiều tác giả, Nhân Ảnh, 2020
- Tình Thơ Mùa Thu, Nhiều tác giả, Nhân Ảnh, 2020

 

Thơ cổ điển

 1. Đề “Quảng Ngãi thi đàn”
 2. Giấc mộng trăm năm
 3. Hai vì sao lạc
 4. Hạng Võ biệt Ngu Cơ
 5. Hè sang 1
 6. Hè sang 2
 7. Khó phai
 8. Nụ hồng cô đơn
 9. Sơn nữ ca
 10. Thuyền quyên
 11. Thuyền viễn xứ
 12. Tuổi hồng
 13. Tự tình
 14. Vạn lý chung tình
 15. Vạn lý tình 1
 16. Vạn lý tình 2
 17. Vạn lý tình 3
 18. Vịnh tứ đại mỹ nhân

Danh nhân

Nhân vật

Thơ tứ tuyệt