Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/07/2019 01:09, số lượt xem: 363

Ngày xưa em nhoẻn miệng cười
Hồng hồng đôi má, rạng ngời mắt nai
Lả lơi mái tóc buông dài
Cho xanh ước mộng lòng trai Xuân về
Bây giờ cách mấy sơn khê
Nhớ nhau dài, ngắn tóc thề ngày xưa?

01/2016