Lại một mùa đông chốn viễn phương
Giá băng phủ kín mọi cung đường
Quê nhà chắc hẳn em đang vội
Gửi chút nắng vàng ngọt lịm thương

Mùa đông dài lắm ở nơi đây
Tuyết trắng như bông lớp lớp dày
Cây cối khô cành trơ trụi lá
Lòng người chất ngất nỗi sầu tây

Em ở quê nhà có biết không?
Quanh ta vạn vật buốt như đồng
Chiếu chăn không ấm hồn đơn lẽ
Hoa hết mùi thơm, rượu hết nồng!

Đợi một ngày mai băng giá tan
Lời thơ hoà điệu với cung đàn
Nụ cười sẽ ấm như tia nắng
Ta đón chờ nhau đẹp nẻo xuân