Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Có em mãi mãi tuyệt vời

https://lh3.googleusercontent.com/BRx7eoFKDe7OK9zwebHFS7pRc99PIxwlqcuyIHtvTJup3LI8I6fApobhAAdBZbdKgbS8v-_qqp0sS75yWFRphnx0JU4fLWBLTGzWrZnKsd0T0bnBayS_p4mVbbEo2_6qy3yOuhLzfOnik-bevtBA5YGPDD8XL69goDSwCYL2MRTIyMMfZ9rp1w2a24mTt8HmHzDU-wQ4KCyuxcVjPzSIo_0bU6KtBZ7EUFKRHSTYerVnUMNu0YzgLaYcp9XsFpND0mGEzssSmz3Lc9Z4VhSygw92K4T0lHsxVQcSk3P87VBeCCHTaYx48DuxFSTxOwYLg9pqQGVoZEyjm8WkjuhNNQY9Y5Pi4z8vjDVbIE_iui9d6VnnElFrqpLwahWC4ixjuHCWWXmsYE1_FIBrtbiZAEdNWFYbinJshZPbSxeW3GAZSfMiYp4zikXHZcfkqqlyo-la8jsrcOn8w…
Ảnh đại diện

Quê nhà

Đức Phổ Quê Tôi

Đức Phổ quê tôi cũng khác thường
Có đầm Mỹ Á tiếp trùng dương
Sông Thoa uốn lượn theo nương rẫy
Núi Cửa ẩn chìm trong khói sương
Văn hoá Sa Huỳnh lưu dấu tích
Tinh thần Đại Việt đậm từ chương
Người đi xa cách muôn ngàn dặm
Vẫn giữ nơi lòng vạn nhớ thương

August 1, 2018

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]
Tìm bài viết:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tìm trong:

Tên chủ đề:

Nội dung:

Người gửi:

Diễn đàn:

Gửi sau ngày (ngày/tháng/năm):

Gửi trước ngày (ngày/tháng/năm):