15.00
Từ khoá: mùa đông (40)
Đăng ngày 24/12/2020 00:17, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trần Đức Phổ vào 26/12/2020 02:43, số lượt xem: 102

Đông về lạnh lẽo cả ngàn hoa
Đêm vắng mình ai ngắm nguyệt tà
Thương gốc mai kia sương tuyết phủ
Tủi cành đào nọ hạt mưa sa
Chàng đi cho vẹn câu tình nước
Thiếp đợi nào quên nghĩa nợ nhà
Đã thấu lòng nhau đừng quản ngại
Xuân hồng tươi thắm chẳng còn xa!