Ta ở phương này, em ở đâu?
Có nghe tha thiết áng thơ sầu
Có nghe mây gió đang thề ước
Mà mãi đôi mình cách biệt nhau?

Ta chẳng bao giờ gặp được em
Dù đường thiên lý mãi đi tìm
Như tà huy cuối trời hư ảo
Như khói sương, và như bóng chim

Ta chẳng bao giờ có được em
Giữa muôn người lạ, triệu người quen
Em như ảo anh trong đời mộng
Như vì sao xẹt giữa màn đêm

Ta chẳng bao giờ se nguội quên
Cho dù lận đận cuộc tình duyên
Hẹn em nơi cõi thiên thai ấy
Em Giáng Kiều. Ta gã Tú Uyên.


5/6/2024