Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: anh hùng (10) anh thư (3) hùng sử (1)
Đăng ngày 23/11/2020 01:33, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trần Đức Phổ vào 23/11/2020 01:38, số lượt xem: 252

(Từ Hùng Vương Đến Lý Nam Đế)

Việt Nam từ thuở Lạc-Hồng
Bốn ngàn năm vẫn núi sông vững bền!
Hùng Vương, Thục Phán dấy lên
Dựng xây đất nước, đặt tên cõi bờ.
Đánh tan lũ rợ Hung-nô
Diệt quân nhà Triệu, dựng cờ Cổ Loa
Nữ nhi tình trọng hơn cha
Mỵ Châu dâng Nỏ nghị hoà tiêu vong.
Triệu Đà chiếm lấy non sông
Làm vua nước Việt nối dòng cõi Nam
Hán quân vốn dĩ tham lam
Xua quân tràn xuống phương Nam đất này
Ai vương, Cù Hậu bất tài
Không màng nghinh chiến, hai tay đầu hàng
Toàn dân tộc Việt lầm than
Giống nòi nô lệ, giang san tiêu điều
Mê Linh Trưng nữ nhị Kiều
Dựng cờ khởi nghĩa, chí kiêu ngút trời!
Đánh cho Tô Định tơi bời
Đánh cho quân Hán thây phơi đầy đồng!
Một phen quật khởi thành công
Ba năm kiến quốc, non sông thái bình.
Bắc phương lại dấy động binh
Hát Giang Nhị Chúa trầm mình liệt oanh!

Có người con gái đất Thanh
Chí cao, gan lớn hùng anh hơn người
Cưỡi voi, đạp sóng như chơi
Phất cờ bá nghiệp cứu đời cứu dân
Bà Vương Lệ Hải vang danh
Quân Ngô khiếp sợ, sử xanh rỡ rang!
Tiếc thay việc lớn dở dang
Gươm thiêng nỡ gãy cờ vàng vội tan.
Chớ đem thành bại luận bàn
Vì dân, vì nước chẳng màng tiếc chi!
Đông Ngô từ ấy trị vì
Nước ta thành quận ngoại vi của Tàu

Có ông Lý Bí lòng đau
Chiêu binh mãi mã, gồm thâu cơ đồ
Năm bốn hai (542) cướp thời cơ
Vua Lý Nam Đế dựng cờ Vạn Xuân
Nước nhà thoát khỏi ngoại bang
Con dân đất Việt mở trang sử hùng.

2015