Nắng vu khoát treo ngang bến Đục
Gió trầm luân vút thủng sương giăng
Suối Yến vặn mình về bến Giác
Cỏ tâm thành vịn núi mà xanh.

Tháng Giêng vô uý hình như thể
Phát tâm hửng nắng vọng xuân thì
Con đò tịnh lạc miên trường sóng
Nhẹ tan vào bát ngát đường thi.

Mái chèo khoả vô thường xuống nước
Xin rửa trôi mê chấp vọng lầm
Ta bồng bềnh vạt rong tiềm thức
Chầm chậm trôi về bến Quan Âm.


Nguồn: Đặc san Chùa Hương, xuân 2019