Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nhất Mặc Lan vào 05/07/2019 22:09

Nếu em gội đầu bằng cây cỏ lấy ở vườn nhà tôi
Sẽ bốn mùa tóc thơm lá sả
Cần chi nước hoa - hương người xứ lạ
Chưa xức đã phai, chưa thắm đã nhạt rồi.

Nếu em rửa mặt bằng nước giếng nhà tôi
Sẽ bốn mùa xinh hút lúm đồng tiền
Giếng nhà tôi trong vắt mắt cô tiên
Nếu em soi, in trong mắt bầu trời.

Giếng nhà tôi trong vắt
Vườn nhà tôi rất thơm
Em cứ đến mà xem...


Nguồn: Báo Hoa học trò, số tháng 3/1996