Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nhất Mặc Lan vào 04/07/2019 21:34

Nắng bừng phía cuối đường xuân
Tháng tư chợt hờn chợt khóc
Cơn mưa vẫn còn khó nhọc
Nhắc từng lộc muộn mọc răng.

Mùa xuân vẫn còn trẻ măng
Dẫu sang tháng tư rồi đấy
Hoa xoan hiền như em vậy
Ngọc tím đậu hờ vai anh.

Tháng tư nền trời rất xanh
Trong như mắt thì con gái
Mây chiều chắc là hoá dại
Nhủ thầm thương nhất tháng tư.


Nguồn: Báo Hoa học trò, chuyên đề Sinh viên, tháng 4/1996