Nguyễn Anh Tuấn sinh năm 1972, là cử nhân Ngữ văn trường Đại học Sư phạm Vinh. Anh đã có nhiều tác phẩm in trên các báo, tạp chí, đã xuất bản tập thơ Giao cảm STYXE (NXB Nghệ An) và được Giải B thơ hay Tạp chí Sông Lam, 2000.