Hoa quỳnh run mở nhuỵ
Nắm tay run mở những ngón
Bướm non run bay
Và em run nụ đầu dâng hiến.

Ở những khoảnh khắc mong manh mầu nhiệm này
Các thiên sứ sẽ hiện
Bằng trái tim chở ánh sáng lời
Soi lộng lẫy các linh hồn cái đẹp.