Bữa tiệc được dọn sẵn bởi bàn tay Dương Vân Nga,
Với món linh hồn chất đầy vầng trăng làm bằng sứ Tống
Và chiếc giếng pha lê chứa tràn rượu Minh Mạng...
Nàng đón tình nhân bằng thơm nức cơ thể sống.

Tiệc diễn suốt đêm trong bông hoa hồng
                           trải nhạc giao hưởng
Họ uống lửa bằng môi ủ rực nỗi khát nhau.
Trước khi gắp bằng đũa lời chúc ngon miệng
Và họ cũng quên cả việc làm dấu thánh.